Recruiment

Česky nábor, v personalistice nábor zaměstnanců . Personální agentura vyhledá  pracovní síly podle představ klienta, ušetří tak čas i peníze vynakládané během výběrových řízení. Dále pak nabídne  poradenství i  záruky za doporučené uchazeče.

Pojem Assessment centrum

Assessment centrum – tento termín používají především personalisté, vedoucí pracovníci, případně firemní psycholog; jedná se o moderní a spolehlivou metodu, sloužící při výběrových řízeních z většího počtu uchazečů o zaměstnání, a proto by se s touto formou výběru měli seznámit i potencionální zájemci o práci.

Přihlášení uchazeči jednak podstupují samostatné testy a provádějí individuální činnosti, a za druhé plní v týmech úkoly, související  s výkonem práci na dané pozici.

Assesment centrum testy mohou trvat několik hodin, ale i několik dní – v závislosti na náročnosti pracovní pozice.

Získané výsledky dovedou zaměstnavatele ke zmapování osobnosti kandidátů, zjistí se jejich potenciál při výkonu dané pracovní činnosti, posuzuje se komunikace a schopnost práce v týmu i manažerské schopnosti.