Jak ukončit pracovní poměr?

Pracovně právní vztah zaměstnanec a zaměstnavatel má svá přísná pravidla. Pokud chce jeden ze zúčastněných svazek ukončit musí se držet legislativních předpisů. Jaké známe druhy ukončení pracovního poměru? A jaké jsou povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele?

 

Ukončení pracovního poměru

Pracovní poměr může být ukončený ze strany zaměstnavatele i ze strany zaměstnance. Ukončení pracovního poměru může vzniknout výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době, uplynutím doby, na kterou byl sjednán, nebo dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

 

Výpověď pracovního poměru

Výpověď může podat zaměstnanec i zaměstnavatel. Je třeba ji podat v písemné formě. K výpovědi se váže i výpovědní doba, která začíná prvním dnem následujícího měsíce. Podáváte-li výpověď 4. února, výpovědní lhůta se začíná počítat až od 1. března. Výpovědní doba je dvouměsíční. Zaměstnavatel má povinnost uvést důvod výpovědi v souladu se zákonem, zaměstnanec může podat výpověď bez udání důvodu.

 

Okamžité zrušení pracovního poměru

Okamžité zrušení pracovního poměru je možné jen ve výjimečných případech upravených zákoníkem práce. Podává se písemnou formou. Může nastat, jestliže byl zaměstnanec pravomocně odsouzený za trestný čin nebo porušil-li hrubým způsobem pracovně právní povinnosti. Ze strany zaměstnance je možné okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud dle lékařského posudku vážně ohrožuje jeho zdraví nebo pokud zaměstnavatel nevyplatil mzdu (i některou z jejich částí) do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti. Například mzda za únor má termín splatnosti do 31. března, okamžité zrušení je možné až po 15. dubnu.

Zrušení ve zkušební době

Ke zrušení pracovního poměru ve zkušební době může dojít ze strany zaměstnance i zaměstnavatele. Písemné zrušení pracovního poměru ve zkušební době by mělo být doručeno druhé straně alespoň 3 dny před ukončením poměru. V praxi se toto pravidlo příliš nedodržuje.

 

 

Uplynutí lhůty uvedené v pracovní smlouvě

Pracovní poměr sjednaný na dobu určitou končí bez nutnosti písemného oznámení nebo výpovědi, dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako poslední den výkonu práce.

 

Ukončení pracovního poměru dohodou

Zaměstnanec i zaměstnavatel se dohodnou na ukončení pracovního poměru k určitému dni. K uvedenému dni končí pracovní poměr. I v tomto případě je nutná písemná podoba dohody o ukončení pracovního poměru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *