Dopp

Dopp – Dohoda o provedení práce – jde vlastně o jakousi formu brigády; DPP je určena pro případ, že firma potřebuje krátkodobě či jednorázově výpomoc určitého zaměstnance. Pracovník může mít DPP uzavřenu s více firmami, a pro každou může odpracovat ročně až 300 hodin. Do výše příjmu 10000,- Kč neodvádí pracovník zdravotní ani sociální pojištění; zaměstnavatel z jeho mzdy odvádí finančnímu úřadu srážkovou daň ve výši 15% příjmu.

Dopč

Dopč – Dohoda o pracovní činnosti – je to způsob, jak dlouhodobě zaměstnat pracovníka na zkrácený úvazek; maximální rozsah je však 80 hodin za měsíc, tj. 960 hodin ročně. Z příjmu vyššího než 2500,- Kč (od roku 2019 je tato hranice posunuta na 3000,- Kč) se odvádí, kromě daně z příjmu, i zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Smlouva musí být písemná, a to na dobu určitou či neurčitou.

Doba neurčitá

Doba neurčitá – i toto je pojem z oblasti pracovních smluv; v tomto případě může být pracovní poměr ukončen dohodou obou stran k určitému datu; výpovědí pracovníka se zákonnou výpovědní lhůtou, ukončení poměru zaměstnavatelem pro hrubé porušení povinností, ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele pro nadbytečnost – odstupné.

Doba určitá

Doba určitá – s tímto termínem se setkáváme především u uzavírání pracovních smluv; znamená to, že pokud nebude smluvními stranami v průběhu trvání smlouvy stanoveno jinak, pracovní poměr končí zaměstnanci ke dni, uvedeném v pracovní smlouvě.

CV

CV – Curriculum vitae, neboli česky životopis; dnes se předkládá potencionálnímu zaměstnavateli strukturovaný profesní životopis, který má být stručný, ale výstižný a přehledný. Svým obsahem by měl zaměstnavatele ihned zaujmout, abyste měli určitý „náskok“ před ostatními žadateli o pracovní pozici. V úvodu uvádějte osobní údaje, kontakt na vás, můžete přidat i fotografii – to záleží na tom, je-li zaměstnavatelem vyžadována. Pak uveďte své nejvyšší vzdělání a seznam svých předchozích pracovních zkušeností.

PR

PR – (čti pí ár); Public relations, čili „vztahy s veřejností“; PR manažer se stará o propagaci a reklamu společnosti – patří sem například komunikace se zákazníky, s novináři a médii; svým chování PR manažer firmu reprezentuje a buduje její image.

CEO

CEO – Chief executive officer; jde o nejvýše postavenou osobu společnosti – může to být ředitel obchodní společnosti, generální ředitel; hlavně jde o osobu, jež má jednatelské pravomoci, a to jak v rámci firmy či společnosti, tak i v případě třetích osob a stran (jiné společnosti, úřady, atd.)