Práce z domova, jeden z nejvíce populárních benefitů

S nadsázkou by se dalo tvrdit, že i prodavačka v cukrárně dnes požádá zaměstnavatele o home office. Práce z domova se stává stále oblíbenější formou zaměstnání. Pro některé je to při hledání nového pracovního postu dokonce rozhodující faktor. Na co si dát u práce z domova pozor?

Oblíbený benefit nebo hlavní způsob práce

Práce z domova bývá chápána dvěma rozdílnými způsoby. První se označuje jako homeworking. Jedná se o zaměstnání, kde není požadována žádná účast pracovníka v sídle společnosti. Úkoly jsou mu zadávány prostřednictvím interní sítě nebo emailem. V krajním případě se pracovník při homeworkingu nemusí nikdy osobně setkat se svým zaměstnavatelem ani z žádným z kolegů. Druhým způsobem je práce z domova formou home office. Dnes už takovou nabídku naleznete u řady pracovních pozic a je to velmi vítaný benefit. Část týdne stráví pracovník v sídle společnosti, ujasní si zadání úkolů a dílčí věci si poté zpracuje doma. Podle domluvy dochází do kanceláře na schůzky a porady. Home office se může týkat dvou dní v týdnu nebo i dvaceti dní v měsíci.

Výhody práce z domova

Být pánem svého času a mít možnost věnovat se více rodině nebo koníčkům. To je hlavní motivace, proč toužíme po práci z domu. Ano, je třeba vykonat náročné úkoly a odevzdat je ve stejné kvalitě, jako byste je zpracovávali v kanceláři, ale je jen na vás, kdy se do nich pustíte. Někomu vyhovuje více práce za brzkých ranních hodin s vidinou volného odpoledne, jiný k práci usedá až večer, kdy město utichne. Někdo chce pracovat téměř bez přestávek několik dní a poté si užívat volno, jiný si práci proloží delšími přestávkami. Můžeme se pohodlně obléci, nemusíme se upravovat, vybíráme si místo a polohu, ve které se nám pracuje nejlépe. Jsme v prostředí kde se nám líbí a kde to máme rádi.

 

Úskalí práce z domova

Při práci z domova můžeme narazit na několik úskalí. Máme problém začít s prací a odkládáme činnost na pozdější dobu. Jsme vyrušování provozem domácnosti a toužíme uklidit nebo nakoupit, přitom lhůta pro odevzdání se blíží. Práce z domova vyžaduje disciplínu, schopnost time managementu i self managementu.

Práci z domova hledají často i ti, kteří touží jen po drobném přivýdělku. Pozor na nekalé praktiky těch, kteří se na popularitě práce z domova snaží vydělat. Nikdy nereagujte na nabídky, které jsou jakýmkoliv způsobem zpoplatněny a vždy si ověřte serióznost a pověst firmy nabízející přivýdělek formou práce z domu.

Pracovní smlouva není jediná možnost jak stvrdit pracovní poměr

Dynamické podnikatelské prostředí si žádá především flexibilitu. Ta se dotkla i požadavků na tradiční chápání pracovněprávních vztahů. Do popředí se kromě klasické pracovní smlouvy a běžného uspořádání pevné pracovní doby, dostávají i jiné typy smluv umožňující flexibilnější pracovní dobu.  

Zaměstnání s pracovní smlouvou

Pracovní poměr může vzniknout na základě pracovní smlouvy nebo různých typů dohod. Pracovní smlouva se uzavírá na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Kromě povinných údajů jako druh práce, místo výkonu práce a začátek zaměstnání, může upravovat i pracovní dobu. Pracovní smlouvu na dobu určitou může zaměstnavatel uzavřít se zaměstnancem nejdéle na tři roky a je možné ji dvakrát prodloužit. Výhodnější se pro zaměstnance stává pracovní poměr na dobu neurčitou, který umožňuje i dvouměsíční výpovědní lhůtu. Pracovní smlouvu je možné sepsat i v případě zkrácených úvazků. Pro práci na zkrácený úvazek se však častěji využívá dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce.

Zkrácené úvazky a vedlejší pracovní poměr

Jak již bylo zmíněno, pro vedlejší pracovní poměr, nejrůznější formu přivýdělků a zkrácených úvazků je možné sepsat pracovní smlouvu. V praxi se ale používá častěji některá z dohod. Dohoda o provedení práce s odměnou do 10 tisíc měsíčně nezakládá povinnost platit sociální a zdravotní pojištění, podléhá pouze zdanění. Doba výkonu práce ale nesmí přesáhnout 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele. Dohoda o pracovní činnosti se uzavírá, pokud rozsah práce nepřekročí 20 hodin týdně (v průměru za celý rok). Zdravotní a sociální pojištění se nově bude platit až od 3 000 korun měsíčního výdělku, výdělek podléhá povinnosti platit z něj daň.

Pracujte jako OSVČ

Stát se podnikatelem můžete snadno, stačí vám k tomu živnostenské oprávnění a několik formálních kroků. Dokonce přitom nemusíte ani opouštět svého zaměstnavatele. Mnoho firem dnes najímá externí pracovní síly, které jim poté fakturují své výkony. Model je znám jako Švarc-systém a je poměrně obtížné v praxi odlišit, kdy se jedná o nelegální zaměstnávání a kdy pouze o outsourcing pracovních úkolů.

Pozor na práci načerno

Za práci načerno hrozí vysoké pokuty, a to oběma stranám. Zaměstnanec se musí mít na pozoru především z toho důvodu, že pro něj v případě práce načerno neexistuje právní ochrana. Nemá možnost vymáhat dlužnou mzdu a není ochráněn ani v případě pracovního úrazu.

4 kroky při odchodu ze zaměstnání

Skončila vám pracovní smlouva u zaměstnavatele nebo odcházíte za novou atraktivní pracovní nabídkou. Ačkoliv byste se nejraději pustili do nového začátku neprodleně, je třeba učinit několik kroků, než odejdete ze stávajícího zaměstnání.

 

S pravdou ven

Pokud odcházíte ze zaměstnání proto, že jste dostali atraktivní nabídku od jiného zaměstnavatele nebo dokonce od konkurence, buďte upřímní. Firmy ze stejného oboru se dobře znají. Zaměstnavateli sdělte, že odcházíte co nejdříve, nejlépe ještě před termínem, kdy budete podávat písemnou výpověď. Klidně a věcně vyložte důvody odchodu a buďte nápomocní při výběru vašeho nástupce i při jeho zaškolení.

 

Odstupné není pro každého

Odstupné vyplácí zaměstnavatel pouze v případě, kdy je váš pracovní poměr ukončený z důvodů uvedených v zákoníku práce. Jestliže odcházíte ze zaměstnání sami, zaměstnavatel vám může odstupné vyplatit (ale nemusí) na základě vzájemné dohody.

 

Zapůjčené firemní předměty

Je třeba vyrovnat i materiální účty se zaměstnavatelem. Jistě máte za dobu v zaměstnání nějaké předměty, které vám byly pouze zapůjčeny. Mobilní telefon, notebook, firemní oblečení, ochranné pomůcky, nářadí, USB disk nebo automobil. Jakmile budete uvedené věci vracet, nechejte si potvrdit, že jste vrátili vše zapůjčené.

 

Dokumenty při odchodu

V posledních dnech se dohodněte, jakým způsobem vám bude předána důležitá dokumentace. Se zaměstnání budete odcházet s vystaveným zápočtovým listem, který předáváte při nástupu do jiného zaměstnání nebo na úřadu práce. Důležité jsou i další dokumenty, které vám mzdová účtárna předá až na konci roku. Evidenční list důchodového pojištění a potvrzení o zdanitelných příjmech. Následující rok v lednu požádejte i o tyto dokumenty.

 

Při odchodu se zaměstnání jednejte nanejvýš korektně. Rozlučte se mile a slušně. V žádném případě nešiřte negativní nebo důvěrné informace o bývalém zaměstnavateli. Pravidlo platí nejen pro osobní kontakty, ale i pro vyjadřování se na sociálních sítích.

Tip na brigádu v Praze pro ranní ptáčata. Sběr a nabíjení elektro koloběžek společnosti Lime

Pro společnost Lime sbírá jejich dosavadních 400 elektro koloběžek zhruba 100 brigádníků. Pracovní doba jim začíná večer a vstávat musejí brzy ráno, aby stihli nabité koloběžky rozmístit na místa, která jim určí aplikace.

K této brigádě je potřeba mít pokud možno vlastní auto pro nakládku a odvoz koloběžek. Ty pak brigádník nabíjí doma, s nabíječkami, které obdržel od společnosti Lime. Za jednu nabitou koloběžku obdrží brigádník cca 100 Kč.

Zaregistrovat se jako sběrač a nabíječ koloběžek tzv. juicer můžete na této stránce: https://lime.bike/juicer.

 

 


4 tipy pro úspěšný pracovní pohovor

Čeká vás pracovní pohovor, který by mohl být prvním krokem k vysněné kariéře? Ukončili jste studia a rozhlížíte se po zajímavé pracovní nabídce? Vracíte se do zaměstnání po delší pracovní pauze. Pro všechny platí stejná pravidla. Nepodceňte přípravu!

1. Začněte přípravou

Na každý pohovor se připravte zvlášť. Ačkoliv se skladba otázek u pracovních pohovorů může opakovat, vždy odpovídejte ve vztahu k nabízené pozici. U každého zaměstnavatele tak můžete vyzdvihnout jiné silné stránky a rozhovořit se o jiných úkolech, které jste zastávali na bývalých pozicích. Mějte připraveny odpovědi i na nepříjemné otázky ohledně toho, proč jste skončili v bývalém zaměstnání, jaké jsou vaše slabé stránky a jakou si představujete výši platu. Nastudujte si, v jakém oboru firma působí a snažte se znát co nejvíce o její činnosti nebo výrobcích. Pečlivě si promyslete motivaci. Proč chcete právě toto pracovní místo?

 

2. Formální oblečení

Na pohovor se oblečte formálně, ale tak, abyste se cítili pohodlně. Oblečení by mělo být dvouvrstvé. Pánové košili a sako, dámy oblékají díl i přes šaty. Pánové nic nezkazí oblekem, případně kalhotami a košilí. Dámy si musí pohlídat zahalení ramen, délku sukně a vyzývavý výstřih. Na pohovor nepatří výrazné doplňky ani umělé nehty v křiklavém provedení. Vždy zahalte tetování a piercing sundejte. Dámy obouvají boty na podpatku. Raději nízký a širší, aby vám bylo pohodlně.

 

3. Řeč těla

Ačkoliv jste nervózní, snažte se trému zvládnout. Dejte si pozor na těkavé pohyby rukou, nehrajte si s vlasy, páskem, propiskou. Nikdy nežvýkejte. Dívejte se co nejvíce do očí tomu, kdo otázku položil, oční kontakt však navazujte i s ostatními přísedícími. Usmívejte se a buďte milí a zdvořilí. Mluvte dostatečně hlasitě, raději pomaleji. Používejte spisovnou češtinu. Nikdy si nesedněte, dokud vám místo nenabídnou. Pokud kouříte, dejte si pozor na cigaretový zápach. Několikrát si nacvičte správný stisk rukou.

 

4. Jak na psychotesty

U řady pohovorů se můžete setkat s různými testy vaší osobnosti. Platí jednoduché pravidlo. Buďte upřímní. Nesnažte se odhadovat správné odpovědi. Nesnažte se vyplnit test tak, aby vycházely vlastnosti odpovídající pracovní pozici. V žádném případě se vám takový trik nepodaří. Psychotesty bývají velmi přesné a záměry uchazečů o drobné upravování skutečností jsou ihned odhaleny.

 

O zvýšení platu si musíte říci

Myslíte, že zaměstnavatel pravidelně ocení vaše schopnosti a přínos pro firmu a bude vám zvyšovat mzdu? Ne! Zavedenou praxí je, že si o zvýšení mzdy musíte říci. Jak se na nepříjemný rozhovor připravit? A jaké máte možnosti, když zaměstnavatel vašemu přání nevyhoví?

Zboží za dobrou cenu

Na úvod je třeba si uvědomit, že pro zaměstnavatele jste nákladem. Jste výrobním faktorem, který za určitou cenu produkuje výsledky, které zaměstnavatel dále prodává. Čím větší je rozpětí mezi vaší cenou (vaší mzdou) a částkou, kterou zaměstnavateli vaše práce přináší, tím je zaměstnavatel spokojenější. Dobrovolně se nebude připravovat o velkou konkurenční výhodu v podobě levných pracovníků. Dobrovolně nebude zaměstnancům přidávat, když jsou se svým mzdovým ohodnocením spokojení. Jak ví zaměstnavatel, že jste s nabízenou mzdou spokojeni? Tak, že ráno přijdete do práce a vyplníte zadané úkoly. Zaměstnavatel nebude vědět o tom, že chcete zvýšit mzdové ohodnocení do té chvíle, než si o něj řeknete.

 

Pravidelné zvyšování mzdy

Existují podniky, kde je dobrým zvykem pravidelně zaměstnancům zvyšovat mzdu. Takových podniků je ale velmi málo. V ostatních firmách se zvýšení mzdy dočkáte až ve chvíli, kdy o ni požádáte. Kdy je správná chvíle? Určitě po uplynutí zkušební doby a dále vždy po několika odpracovaných letech. Správně by se s ohledem na inflaci měly mzdy zvyšovat každý rok. Pokud to tak není, o zvýšení platu si určitě můžete říci vždy po uplynutí dvou nebo tří let. Jinou situací je, pokud se změnila náplň vaší práce a postupně jste začali vykonávat úkoly nad rámec původní dohody, ale za stejných platových podmínek. Tam si můžete říci o zvýšení platu častěji.

 

Vyjednávací prostor

Jak moc vám na zvýšení platu záleží? A co uděláte v případě, kdy zaměstnavatel vaši žádost odmítne? Předem si promyslete odpovědi na otázky. V žádném případě nezmiňujte odchod z firmy, pokud nejste připraveni pracovní místo opustit! Nejlépe se jedná těm, kteří absolvují úspěšně pracovní pohovor a mají nabídku od konkurence. V takovém případě zpravidla zaměstnavatel konkurenční nabídku vyrovná.

Jak si o zvýšení platu říci

Nikdy neřešte zvýšení platu ve spěchu. Dohodněte si krátkou schůzku, jednejte v klidném prostředí. Předneste svůj požadavek. Vždy řekněte konkrétní částku. V žádném případě nezmiňujte některý z osobních důvodů. Zaměstnavatele nezajímá, že platíte vyšší hypotéku nebo že máte druhé dítě. Můžete zmínit vaše konkrétní přínosy pro firmu.

 

Buďte otevření jednání

Nechcete opouštět stávající práci? Nestavte zaměstnavatele okamžitě do pozice, ze které není úniku. Představte vyjednávací prostor. Řekněte zaměstnavateli, že pokud není možné zvýšení mzdy, jste ochotni zůstat za stávající mzdu pouze pokud vám zkrátí pracovní dobu, sníží množství pracovních úkolů, dá k dispozici služební auto nebo jinou formou zvýší benefity. V takovém případě jistě najdete kompromis. Kompromis by měl být pouze dočasný. Je váš požadavek na zvýšení mzdy adekvátní a oprávněný? Jistě ano! Zeptejte se zaměstnavatele, za jak dlouho zvýšení mzdy znovu projednáte.

Nepříjemné otázky při pohovoru. Jak na ně?

Bohatá nabídka volných pracovních míst láká k posunu v kariéře. K novému pracovnímu místu vede cesta přes výběrové řízení, jehož součástí je i osobní pohovor. Máte šanci představit své přednosti a dozvědět se více o pracovní pozici. Součástí pohovoru ale bývají i nepříjemné otázky. Nemusíte být nervózní, připravte se na ně!

Nejasný začátek

Nepříjemná otázka vás může čekat už na úvod pracovního pohovoru. Méně zkušený personalista začíná pohovor větou: „Tak nám o sobě něco řekněte.“ Je třeba se držet vašich pracovních zkušeností, odpovídat spíše stručně a vyzdvihnout ty zkušenosti, které mají vazbu na novou pracovní pozici. Personalista sleduje, zda se držíte tématu, které skutečnosti považujete za důležité i jak dlouho mluvíte. Zda se vyjadřujete spisovnou češtinou a kam směřujete při povídání váš pohled. Na úvod můžete i uvést vaši motivaci, proč máte zájem o novou pracovní pozici.

 

Odhalte nitro

Téměř u každého pohovoru se objeví otázka ohledně vašich schopností a nedostatků. Personalista se snaží zjistit, jaké jsou vaše silné a slabé stránky. V naší kultuře je stále hluboce zakořeněno, že kdo se vychvaluje je terčem posměchu. Možná i proto máme problém uvědomit si naše kvality a dokázat schopnosti dostatečně vyzdvihnout. Ostych stranou! Osobní kvality představte bez obav. Nepoužívejte věty: „Myslím, že jsem pečlivý,“ nebo „asi mám dobré organizační schopnosti“. Musíte znít sebejistě. Zkuste si otázku nacvičit předem. O pomoc můžete poprosit i vaše okolí. Nechte si sdělit, jak vás vnímají vaši blízcí. Seznam silných stránek bude jistě široký! Slabé stránky zkuste okomentovat jako něco, co vám ukazuje prostor pro zlepšení. Vyberte ty, které nesouvisejí s nabízenou pracovní pozicí. Pokaždé, když některou ze slabých stránek zmíníte, ihned řekněte, co konkrétního děláte pro její zlepšení.

 

Seznamte se s firmou

Na úvod pracovního pohovoru se nejčastěji setkáte s otázkou, proč jste odpověděli na inzerát. Proč právě tato pracovní pozice, proč právě tato firma. Na každý pohovor se připravte tak, abyste věděli o zaměstnavateli co nejvíce. Zjistěte si informace z internetových stránek firmy, poptejte se širšího okolí. Láká vás práce pro firmu s pevným postavením na trhu nebo jste reagovali na inzerát z důvodu zajímavé pracovní náplně a příliš nezáleželo na tom, kdo místo nabízí? Informace o aktivitách firmy si zjistěte i ve druhém případě! Zaměstnavatele bude zajímat, zda jste věnovali čas přípravě na pohovor. Tím ukazujete zájem o místo.

Vaše cena

Otázce na výši mzdy, se bohužel nelze vyhnout. Snad vás uklidní skutečnost, že se na ni špatně odpovídá každému. Vodítkem vám bude menší průzkum trhu, prohlédněte si podobné pracovní pozice a budete mít představu o nabízené mzdě v oboru. Určitě si neříkejte o příliš nízkou částku ve snaze vyřadit konkurenci. Nejedná se o aukci pracovníků. Pro zaměstnavatele by to bylo signálem, že pochybujete o svých schopnostech. V odpovědi na otázku můžete uvést určité rozpětí a říci, že nižší hranici byste akceptovali v případě zajímavých benefitů.

 

Vyjednávání o platu

Ať už nastupujeme do nového zaměstnání nebo chceme být povýšeni v tom současném, nevyhneme se rozhovoru se zaměstnavatelem, při kterém budeme probírat náš plat. Při této diskusi bychom měli vyjednávat, abychom dosáhli, co nejvyššího ohodnocení. Není to jen tak. Až pětina lidí si nikdy neřekne o větší částku a přistoupí vždy na návrh protistrany. Většinou se bojí říct si o víc. Požádat o navýšení platu je stresující, ale při dobré přípravě nemůžete nic ztratit. Minimálně zjistíte, nakolik si vás a vašich schopností zaměstnavatel váží.

Připravte se dopředu

Před tím, než sdělíte zaměstnavateli své požadavky, měli byste vědět, kolik berou lidé na stejných pozicích jako vy. Zkuste najít podobné nabídky na internetu. Například stránka Glassdoor srovnává kariérní informace včetně mezd. Tak získáte určitou představu o intervalu, ve kterém by se váš plat měl pohybovat.

Srovnejte si v hlavě, za kolik jste ochotni ještě práci vzít, a jaká částka by pro vás byla optimální, kdyby vám ji zaměstnavatel nabídl. Z intervalu, který jste si před tím vyhledali, si vyberte horní mez a na ní začněte vyjednávat. Studie vysokých škol ukázaly, že je výhodné sdělit konkrétnější číslo než číslo zaokrouhlené. Místo 20 000 Kč si tak řekněte o 22 500 Kč. Zaměstnavatel pak bude mít pocit, že jste investovali spoustu času do průzkumu trhu.

Pokud žádáte o zvýšení mzdy v současném zaměstnání, je dobré připravit si souhrn všeho, čeho jsme v práci dosáhli. Při samotném vyjednávání budete mít k ruce pádné argumenty, proč jste pro zaměstnavatele přidanou hodnotou.

Tipy na úspěšné vyjednávání

  • Vejděte do místnosti sebevědomě s úsměvem na rtech. Snažte se nabít protistranu pozitivní energií.
  • Ukažte, co jste dokázali. Ale hlavně mluvte o tom, co byste dokázat mohli. Častý dotaz při přijímacím pohovoru je, kolik vyděláváte v současnosti. Pokud vás zrovna platí málo, vyhněte se přímé odpovědi, místo toho mluvte o vaší hodnotě na trhu práce.
  • V případě, že jako první dal karty na stůl zaměstnavatel, neakceptujte nabídku hned.
  • Nepoužívejte interval, ale řekněte přesné číslo, které jste si připravili.
  • Buďte milí, ale neustupujte snadno.
  • Uvědomte si, jestli jsou pro vás přitažlivé nabízené zaměstnanecké bonusy, a jakou mají pro vás prioritu vzhledem k výši mzdy. Týden volna navíc možná stojí za to, ale takový firemní mobil možná jen znamená, že vám budou volat z práce v pět ráno a o víkendech.

Po skončení vyjednávání si uvědomte, že nebylo vaše poslední. Za rok či dva na vás budou navaleny další povinnosti nebo budete chtít povýšení. Nebojte se říct si vždy o plat, který vám má spravedlivě náležet!

Minimální mzda

Minimální mzda – je stanovena nařízením vlády a zákoníkem práce; je to nejnižší úroveň zaručené mzdy a platových tarifů; minimální mzda se uplatňuje v podnikatelské sféře, platové tarify ve správě a veřejných službách. Má dvě funkce: sociálně – ochrannou (chrání zaměstnance před chudobou a umožňuje mu žít, cituji: „na úrovni skromné hmotné potřeby“); a funkci ekonomicko – kriteriální (občan je motivován, aby vyhledával a vykonával pracovní činnost, a tak byl díky příjmu z pracovní činnosti zvýhodněn oproti osobám, majícím jen příjmy sociální.

KPI

KPI – Key Performance Indicator, v překladu Klíčový ukazatel výkonnosti; sleduje se výkonnost podniku, anebo různých projektů: může jít příkladně o množství prodaných výrobků, obrat společnosti, procentuální podíl na trhu a další; KPI však může hodnotit i jednotlivé pracovníky – zjišťuje se jak je jejich činnost pro firmu přínosná (na základě KPI se pak stanoví výše odměn, růst platu, anebo možnost povýšení).