HR

HR – tato zkratka vznikla z anglického Human Resources, což znamená „lidské zdroje“. Většinou se tak označuje personální oddělení ve firmách a společnostech. Do náplně HR patří plánování lidských zdrojů, získávání zaměstnanců, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a řízení jejich kariéry, odměňování a výhody (benefity), mzdové účetnictví, personální administrativa.