Kompetence

Kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot.