Doba určitá

Doba určitá – s tímto termínem se setkáváme především u uzavírání pracovních smluv; znamená to, že pokud nebude smluvními stranami v průběhu trvání smlouvy stanoveno jinak, pracovní poměr končí zaměstnanci ke dni, uvedeném v pracovní smlouvě.