Pojem Brainstorming

Brainstorming – jedná se o skupinovou tvůrčí techniku, jejímž cílem je vytvořit co nejvíce nápadů k rychlému vyřešení daných úkolů (invence jednoho podpoří nápady dalšího – to znamená, že tým vymyslí více, než jednotlivec). Brainstorming má dvě fáze: kreativní (divergentní) a logickou či racionální (konvergentní).

V první fázi se všechny nápady zapisují, nekritizují se, ani nijak nehodnotí, nezesměšňují se – brainstorming není diskuze! Teprve ve druhé fázi přichází racionální myšlení, kdy se účastníci snaží o výběr optimálního řešení ze zapsaných nápadů.

Brainstorming lze využít v práci, ve škole i v praktickém životě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *