Pojem firemní kultura

Firemní kultura (corporate culture) – jde o nastavení způsobu vykonávané práce a zacházení s lidmi; vhodná firemní kultura a její dodržování může významně podpořit dosažení firemních cílů, plnění ekonomické strategie a úspěch na trhu. Firemní kultura vypovídá vše o vaší společnosti – kdo jste a jak se chováte, jaké hodnoty vyznáváte; prezentuje vaši firmu a jejím dodržováním můžete nenásilně přimět zaměstnance ke zvýšení efektivity práce nebo ke snížení fluktuace. Ke stanovení firemní kultury patří péče o zaměstnance, orientace na klienta, mezilidské vztahy a pracovní atmosféra, rituály – schůze a porady, ale i neformální aktivity, kontrolní a informační systémy, sdílení stejných hodnot, tykání či vykání, oblékání, apod. To vše má vliv na zaměstnance, obchodní partnery i zákazníky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *