Pracovní smlouva není jediná možnost jak stvrdit pracovní poměr

Dynamické podnikatelské prostředí si žádá především flexibilitu. Ta se dotkla i požadavků na tradiční chápání pracovněprávních vztahů. Do popředí se kromě klasické pracovní smlouvy a běžného uspořádání pevné pracovní doby, dostávají i jiné typy smluv umožňující flexibilnější pracovní dobu.  

Zaměstnání s pracovní smlouvou

Pracovní poměr může vzniknout na základě pracovní smlouvy nebo různých typů dohod. Pracovní smlouva se uzavírá na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Kromě povinných údajů jako druh práce, místo výkonu práce a začátek zaměstnání, může upravovat i pracovní dobu. Pracovní smlouvu na dobu určitou může zaměstnavatel uzavřít se zaměstnancem nejdéle na tři roky a je možné ji dvakrát prodloužit. Výhodnější se pro zaměstnance stává pracovní poměr na dobu neurčitou, který umožňuje i dvouměsíční výpovědní lhůtu. Pracovní smlouvu je možné sepsat i v případě zkrácených úvazků. Pro práci na zkrácený úvazek se však častěji využívá dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce.

Zkrácené úvazky a vedlejší pracovní poměr

Jak již bylo zmíněno, pro vedlejší pracovní poměr, nejrůznější formu přivýdělků a zkrácených úvazků je možné sepsat pracovní smlouvu. V praxi se ale používá častěji některá z dohod. Dohoda o provedení práce s odměnou do 10 tisíc měsíčně nezakládá povinnost platit sociální a zdravotní pojištění, podléhá pouze zdanění. Doba výkonu práce ale nesmí přesáhnout 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele. Dohoda o pracovní činnosti se uzavírá, pokud rozsah práce nepřekročí 20 hodin týdně (v průměru za celý rok). Zdravotní a sociální pojištění se nově bude platit až od 3 000 korun měsíčního výdělku, výdělek podléhá povinnosti platit z něj daň.

Pracujte jako OSVČ

Stát se podnikatelem můžete snadno, stačí vám k tomu živnostenské oprávnění a několik formálních kroků. Dokonce přitom nemusíte ani opouštět svého zaměstnavatele. Mnoho firem dnes najímá externí pracovní síly, které jim poté fakturují své výkony. Model je znám jako Švarc-systém a je poměrně obtížné v praxi odlišit, kdy se jedná o nelegální zaměstnávání a kdy pouze o outsourcing pracovních úkolů.

Pozor na práci načerno

Za práci načerno hrozí vysoké pokuty, a to oběma stranám. Zaměstnanec se musí mít na pozoru především z toho důvodu, že pro něj v případě práce načerno neexistuje právní ochrana. Nemá možnost vymáhat dlužnou mzdu a není ochráněn ani v případě pracovního úrazu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *